SOLANKOWANIE, ROZMRAŻANIE

Solankowanie. Daje ono lepsze efekty niż solenie suche. Ryby so­lankuje się tuż przed obróbką cieplną w 20% wodnym roztworze soli przez około 15 minut. Ryby całe i większe kawałki solankuje się dłużej. Ryb przeznaczonych do gotowania lub na masy nie so­lankuje się. Rozmrażanie. Dotyczy ono najczęściej ryb morskich, choć ostat­nio ryby słodkowodne są dostępne także w postaci mrożonej. Naj­lepszym sposobem rozmrażania w warunkach domowych jest umieszczenie ryby lub filetów w torebce polietylenowej, którą na­leży związać, następnie włożyć do zlewozmywaka z wodą i roz­mrozić. Ryby zamrożonej nie można powtórnie zamrażać ani prze­trzymywać, lecz natychmiast poddać dalszej przeróbce. W przy­padku gotowania ryb mrożonych poddaje się je obróbce termicz­nej bez rozmrażania.

Mam na imię Zachary i chciałbym na tym blogu zamieszczać wpisy na temat kuchni. Jest to nieodzowna rzecz w życiu każdego człowieka, dlatego mam nadzieję, że temat będzie dla ciebie interesujący!