KUPUJĄC RYBY

Kupując ryby należy zwrócić uwagę na to, aby były świeże. Mięso ryb ulega bowiem szybkiemu rozkładowi, przy czym powstają substancje o działaniu silnie trującym. Z tego też względu najle­piej kupować ryby żywe, nabywając zaś ryby śnięte mrożone na­leży zwrócić uwagę na ich wygląd, powinny mieć wypukłe, błyszczące i przeźroczyste oczy, czerwone skrzela, w dotyku ryby powinny być elastyczne i jędrne, mieć silnie przylegające łuski i świeży charak­terystyczny zapach. Ryby mrożone powinny przy uderzeniu wyda­wać wyraźny metaliczny dźwięk. Ryby morskie najczęściej sprzedawane są mrożone w postaci fi­letów łub w całości, ogłowione i wypatroszone. Ryby słodkowodne spotyka się w handlu żywe lub zabite, ale nie ogłowione i nie wy­patroszone.

Mam na imię Zachary i chciałbym na tym blogu zamieszczać wpisy na temat kuchni. Jest to nieodzowna rzecz w życiu każdego człowieka, dlatego mam nadzieję, że temat będzie dla ciebie interesujący!