BANKIET

Bankiet — to uroczysty i raczej wystawny posiłek (w po­rze obiadowej lub, częściej, wieczornej), w którym prze­ważnie bierze udział większa liczba biesiadników. Ban­kiety urządzało się i nadal urządza w celu uświetnienia jakiegoś ważnego wydarzenia politycznego (np. odwie­dziny głowy innego państwa), kulturalnego (np. kongre­sy, zjazdy, festiwale, jubileusz wybitnego twórcy) i rodzin­nego (np. ślub). Zanim przyjęło się u nas słowo „ban­kiet‚, wystawne i uroczyste posiłki nazywano ucztami lub — rzadziej — biesiadami. W Polsce, od zarania naszej historii, obserwujemy nie słabnące w ciągu wieków zamiłowanie do bankietów. I tak w 1000 r. odbył się w Gnieźnie bankiet wydany przez Chrobrego na cześć cesarza Ottona III. Bankiet ten był komentowanym w całej ówczesnej Europie wydarzeniem politycznym i towarzyskim. Trwał 3 dni, a gdy się wreszcie skończył, Chrobry obdarował cesarza i jego drużynę ze­braną ze stołów srebrną i złotą zastawą, kobiercami, obrusarni itp. 


Mam na imię Zachary i chciałbym na tym blogu zamieszczać wpisy na temat kuchni. Jest to nieodzowna rzecz w życiu każdego człowieka, dlatego mam nadzieję, że temat będzie dla ciebie interesujący!