AQUA VITAE

Pod tą wielce obiecującą nazwą (aqua vitae = woda życia) pojawił się w Europie, pod koniec XIII w., destylowany z wina alkohol. Tajemnicę destylacji alkoholu przywieźli powracajqcy z wypraw krzyżowcy. Nie wiadomo jednak, jak znalazła się ona w wylqcznym (podobno) po­siadaniu lekarza przybocznego papieży, Arnoldusa Villanovanusa (ur. 1230), który produkowany przez siebie al­kohol nazwał ,,wodą życia” (aqua vitae), przypisując mu w swym głośnym dziele „De conservanda iuventute”. O zachowaniu młodości) wręcz uniwersalne własności lecznicze. Tak więc aqua vitae była początkowo lekar­stwem i sporzqdzanie jej było przez dłuższy czas wyłqcz- nym przywilejem aptekarzy. Sam Villanovanus dożył 84 lat, wieku na owe i na dzisiejsze czasy sędziwego.

Mam na imię Zachary i chciałbym na tym blogu zamieszczać wpisy na temat kuchni. Jest to nieodzowna rzecz w życiu każdego człowieka, dlatego mam nadzieję, że temat będzie dla ciebie interesujący!