ALERGIA

Alergia jest indywiduolnym uczuleniem organizmu (na­bytym lub wrodzonym, mogącym też z czasem ustąpić) na pewne związki chemiczne, które dostają się do orga- njzmu różnymi drogami (przez przewód pokarmowy wdychiwanie, dotyk itp.). Czynnik wywołujący reakcję alergiczną organizmu nazywamy alergenem.  Objawy alergii są bardzo różnorodne i występować mogą w różnym czasie od chwili wprowadzenia do organizmu alergenu. Mogą ustąpić samoistnie, mogą też doprowadzić do poważnych i zagrażajacych życiu powikłań. Alergenami mogą być rówineż pokarmy, jak np. poziomki, truskawki, miód, jaja, raki itp. Uczulenia na pokarmy są dość częste, przy czym można być uczulonymi na jeden tylko alergen, jak i na kilka. Po zaobserwowaniu reakcji alergicznej (pokrzywka, obrzęki, egzema, dusznosci) na jakiś pokarm należy bezwzględnie zwrócić poradę do lekarza.


Mam na imię Zachary i chciałbym na tym blogu zamieszczać wpisy na temat kuchni. Jest to nieodzowna rzecz w życiu każdego człowieka, dlatego mam nadzieję, że temat będzie dla ciebie interesujący!